Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, [email protected]

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
Gira symbol system


Spesifikasiya

Maddə nömrəsi


Vizual işarələr dünyada səmtləşməyə kömək edir. Hər bir işarənin nəyi bildirdiyi və hansı funksiyanı işə saldığı yeni Gira işarələr sistemində hər kəs üçün bilavasitə aydınlaşdırılır. İşarələr vahid konstruksiya şəbəkəsinə və vahid məntiqə əsaslanır. Bəzi işarələr konkret varlıqlardan törəyir və intuitiv şəkildə tanınır, digərləri isə mücərrəddir və milli və beynəlxalq standartlar şəklində yaradılıb öyrənilən formalara əsaslanır. Asanlığı sayəsində Gira işarələr sistemi maneəsiz formalaşdırma konsepsiyaları üçün də münasibdir. Gira işarələr sistemi gələcəkdə bütün Gira dünyasında - həm rəqəmsal interfeyslərdə, həm də məhsullarda tətbiq ediləcək.


Geri bölməsində