Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, [email protected]

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
Gira KNX enerji sayğacı


Spesifikasiya

Maddə nömrəsi


Yeni Gira KNX enerji sayğacı Komfort elektrik ölçü miqdarlarının qeyd olunmasına xidmət edir. Misal üçün ümumi büdcə mərkəzi, üstün ölçü məntəqəsi olaraq, və ya aralıq sayğac olaraq o, yaşayış, sənaye və ya peşə sahəsində enerji menecmenti üçün mərkəzi komponenti təşkil edir. Gira HomeServer ilə birgə alınmış məlumatları göstərmək, yaddaşda saxlamaq, qiymətləndirmək və onlar üzərində yenidən işləmək mümkündür. Bu yolla enerji sərfiyyatı optimallaşdırılır, bu da xərclərin azalmasına və resursların qorunmasına kömək edir. Sadəcə 90 mm (5TE) eni olan Gira KNX enerji sayğacı Komfort nəzərə çarpan elastikliyi və dəqiqliyi ilə cəlb edir.

05.2014 etibarən göndərilə bilər


Geri bölməsində