Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, info@smartech.az

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
3 Plus sensorlu elektrik açarı, 2 klavişli, System 55/E22Xüsusiyyətləri:

 • Fonun işıqlandırılması və çoxsaylı nümayiş imkanları ilə qrafik displey, məsələn: temperatur, vaxt, tarix, siqnalizasiya mətnləri və göstərişlər
 • Çoxrəngli vəziyyət işıq-diod indikatorunun ETS vasitəsilə parametrləmə imkanı (qırmızı, yaşıl, göy)
 • Hər idarəetmə klavişində iki vəziyyət işıq-diodu
 • Yazı üçün sahənin işıqlandırılması
 • Otaqda yerli temperaturun ölçülməsi üçün inteqrasiya olunmuş temperatur sensoru
 • Şin nəzarətçisinin 3 və ya xarici sensoru üzərinə quraşdırma
 • Layihələndirmə və istismara daxil etmə ETS3.0d Patch A vasitəsilə həyata keçirilir.
 • Yivli birləşmə hesabına sökülməyə qarşı müdafiə
 • Yazı üçün neytral sahələr əlavə olunur
 • Sensorlu elektrik açarın xüsusiyyətləri:
 • Klaviş funksiyasının və ya hər idarəetmə klavişi üçün düymənin müəyyən edilməsi imkanı
 • Klaviş funksiyası: dəyişmə, işığın tənzimlənməsi, jalüzlərin idarə olunması, göstərici sensoru (1 bayt), göstərici sensoru (2 bayt), səhnənin əlavə qurğusu
 • 2 kanallı idarəetmə və ventilətorun əl ilə idarə olunması
 • Düymə funksiyası: dəyişmə, işığın tənzimlənməsi, jalüzlərin idarə olunması, göstərici sensoru (1 bayt), göstərici sensoru (2 bayt), səhnənin əlavə qurğusu, 2 kanallı idarəetmə, tənzimləyicinin əlavə qurğusu, isitmə taymerinin idarə olunması və ventilətorun əl ilə idarə olunması
 • Tənzimləyicinin əlavə qurğusu və ya tənzimləyicinin idarə olunması: iş rejiminin dəyişdirilməsi (müəyyən olunmuş iş vaxtı və ya tənzimləyicinin əlavə qurğusu olan halda müxtəlif iş rejimlərinin dəyişilməsi), mövcudluq vəziyyətinin dəyişilməsi, müəyyən olunmuş göstəricinin dəyişilməsi
 • Ayrı-ayrı düymə və klavişlər üçün ekranın bloklama obyekti
 • Bütün işıq-diod indikatorlarlarının yanıb, sönməsi yolu ilə qəza siqnalizasiyası.
 • Vəziyyətin işıq-diod indikatorunun rəngi (qırmızı, yaşıl, göy) bütün hallar üçün və ya hər konkret hal üçün konfiqurasiya edilir.
 • Şin vasitəsilə mövcud olan funksiyalardan imtina etmə funksiyasını aktivləşdirmək olar ki, o, hər bir işıq-diod indikatorunun əks olunan rəngini və parametrini dəyişmək imkanını verir.
 • İşıq-diod vəziyyət indikatoru “yandırma”, “Söndürmə”, “avtomatik söndürmə” və ya “obyektlər vasitəsilə yandırıb, söndürmə”.
 • İşıq-diod vəziyyət indikatorlarının, işin və displeyin fon işıqlanmasının tənzimlənməsi üçün kommunikasiya obyekti .

  Termostatın xüsusiyyətləri:

 • İş rejimləri: «komfort», «gözləmə”, «gecə» və «donmaya/həddindən artıq isinməyə qarşı müdafiə». Hər bir rejim üçün fərdi temperatur göstəricisi müəyyən olunur (isitmə / və ya soyutma üçün).
 • Mövcudluq düyməsi vasitəsilə komfort rejimində işin artırılması
 • Pəncərənin açılması sensorunun və ya donma əleyhinə avtomatik qurğunun siqnalı ilə donma / həddindən artıq isinmə rejimləri arasında keçid.
 • Qurğunun displeyində termostat haqqında informasiyanın əks olunması.
 • Bir və ya iki tənzimləmə konturunun seçimi.
 • İsitmə və ya soyutma rejimində məhsuldarlıq dərəcəsindən asılı olaraq müxtəlif tənzimləmə qanunlarının seçimi mümkündür: Pİ-tənzimləmə (ŞİM vəsitəsilə səlis və ya pilləli) və ya iki mövqeli tənzimləmə (yandırma/söndürmə).
 • Pİ üçün tənzimlənən parametrin və iki mövqeli tənzimləmənin seçim imkanı.
 • Bir daxili və ikidən artıq olmayan xarici temperatur sensorləri vasitəsilə havanın temperaturunu ölçmək imkanı (1 x obyekt, 1 x dəyişmə).
 • əlavə xarici keçici temperatur sensoru 1493 00, məsələn, döşəmədə quraşdırılan döşəmənin elektrik isidilməsi sisteminin sensoru.
 • İsitmə vaxtı 28 dəyişmə anı ilə.

JK displeyin funksiyaları:

 • Söndürülən işıq-diod fon işıqlandırılması ilə qrafik displey
 • Bir və ya iki əks etdirmə zonası
 • Aşağıda qeyd olunan dillərdə mətnin əks olunması: alman, ingilis, Niderland, Norvec, rus, Polşa. Digər dilləri internet vasitəsilə yükləmək olar.
 • Sensorlu elektrik açarı istismara daxil etmə üçün neytral klavişlərlə birgə təchiz olunur. Elektrik açarlarının seriyasına müvafiq klavişlər ayrıca sifariş olunur.


Geri bölməsində