Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, info@smartech.az

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
3 Komfort sensorlu elektrik açarı, 4-klavişXüsusiyyətləri:

 • Çoxrəngli işıq-diod vəziyyət indikatoru (qırmızı, yaşıl), ETS PT vasitəsilə tənzimlənir.
 • Hər idarəetmə düyməsi üçün iki işıq-diod vəziyyət indikatoru
 • İş rejiminin ağ işıq-diod indikatoru
 • Havanın yerli temperaturunun ölçülməsi üçün quraşdırılmış temperatur sensoru
 • Şin nəzarət mexanizminin üzərinə 3 üzərinə quraşdırma
 • 3.0d versiyalı EST PT vasitəsilə layihələndirmə və istismara daxil etmə, yeniləmə A.
 • Vint bərkitməsi vasitəsilə sökməyə qarşı müdafiə
 • Təchizat dəstinə markalama üçün şəffaf vərəqələr daxildir.
 • Markalama elementlərinin yaradılması üzrə Gira xidməti vasitəsilə peşəkar markalama. www.marking.gira.com

Xüsusiyyətləri:

 • Hər klavişin və ya idarəetmə düyməsinin funksiyalarının tənzimlənməsi imkanı
 • Klavişli elektrik açarının funksiyaları: yandırma/söndürmə, işığın tənzimlənməsi, jalüzlərin idarə olunması, göstəricinin müəyyən olunması (1 bayt), göstəricinin müəyyən olunması (2 bayt), işıq səhnələrinin seçimi.
 • Düyməli elektrik açarın funksiyaları: yandırma/söndürmə, işığın tənzimlənməsi, jalüzlərin idarə olunması, göstəricinin müəyyən olunması (1 bayt), göstəricinin müəyyən olunması (2 bayt), işıq səhnələrinin seçimi, yardımçı termostat qismində istifadə.
 • Yardımçı termostat: iş rejiminin seçilməsi (müəyyən olunmuş iş rejiminin seçilməsi və ya əlavə termostat qismində istifadə zamanı müxtəlif iş rejimlərinin seçilməsi). Otaqda işıqlandırma rejiminin seçilməsi, qurğunun yerinin dəyişdirilməsi.
 • Ayrı-ayrı düymələrin və ya klavişləri idarə olunması
 • Bütün işıq-diod indikatorlarlarının yanıb, sönməsi yolu ilə qəza siqnalizasiyası.
 • Vəziyyətin işıq-diod indikatorunun rəngi (qırmızı, yaşıl, göy) bütün hallar üçün və ya hər konkret hal üçün konfiqurasiya edilir.
 • Şin vasitəsilə mövcud olan funksiyalardan imtina etmə funksiyasını aktivləşdirmək olar ki, o, hər bir işıq-diod indikatorunun əks olunan rəngini və parametrini dəyişmək imkanını verir.
 • İşıq-diod vəziyyət indikatoru “yandırma”, “Söndürmə”, “avtomatik söndürmə” və ya “obyektlər vasitəsilə yandırıb, söndürmə”.
 • İşıq-diod vəziyyət indikatorlarının, işin və displeyin fon işıqlanmasının tənzimlənməsi üçün kommunikasiya obyekti .


Geri bölməsində