Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, info@smartech.az

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
Quraşdırılan səs gücləndiricisi


Spesifikasiya

Maddə nömrəsi

1258 00

Poçt qutularına, səsli əlaqə bölmələrinə, giriş qapılarının lövhələrinə və fasad panellərinə quraşdırma üçün səsgücləndirici. Mövcud olan vintli sıxaclara 8 mexaniki çağırış klavişini əlavə qoşmaq olar.

Texniki xüsusiyyətləri


müdafiə dərəcəsi

IP 44

Təchizat gərginlikli

26 V ± 2 V daimi cərəyan (gərginlik şində)

temperatur intervalında

25 °С - +70°С

əlaqə

2 vintli sıxac ikiməftilli şin altına, 2 vintli sıxac əlavə elektrik enerjisinin ötürülməsi üçün, 8 vintli sıxac mexaniki çağırış düymələri üçün, 1 vintli sıxac - bütün çağırış düymələrinin ümumi “kütləsi”, 2 şteker yeri sism şininin qoşulması üçün, 1 şteker yeri videokameranın qoşulması üçün.Quraşdırılan səsgücləndirici aşağıdakı xarakteristikalara malikdir:

 • Siqnalın ötürülməsi və dinamikin elektrik təchizatı qütbün dəyişilməsindən və qısa qapanmadan müdafiə ilə iki məftilli şin vsitəsilə həyata keçirilir
 • Kiçik konsturksiya
 • Iqlim təzahürlərinin təsirinə qarşı davamlı dinamik
 • Yüksək keyfiyyətli elektron mikrofon
 • Klaviş kontaktlarının oksidləşməsinin qarşısını almaq üçün çağırış klavişlərinin giriş yerlərinin dəyişkən gərginliyinin yoxlanılması
 • Birləşdirici sıxacların qeyri düzgün qoşulmadan qorunması
 • 8 mexaniki çağırış klavişinin qoşulması imkanı
 • Qapı stansiyası üçün rəngli kameranın qoşulma imkanı
 • Yüksək səsli əlaqə funksiyası: səsli idarəetmə ilə danışıq qurğusu, əks-sədanın və fon səslərinin aradan qaldırılması.
 • Yüksək nitqin tənzimlənməsi imkanı
 • İstismara sadə daxil etmə prosedurası sayəsində bir elektrik ustası tərəfindən istismara daxil etmək imkanı
 • Çağırış düyməsini basan zaman səsli kvitasiya siqnalı
 • Bu komponent vasitəsilə maksimal olaraq 140 audioabunəçi ilə domofon sistemlərinin yaradılması mümkündür.
 • Məsələn: 1 quraşdırılan səs gücləndiricisi, səs gücləndiricisi üçün 11 genişləndirmə modulu, 136 əlavə quraşdırılan mənzil stansiyası


Geri bölməsində