Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, info@smartech.az

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
System 55 danışıq qurğusu olan əlavə montaj üçün mənzil stansiyası


Spesifikasiya

Maddə nömrəsi

parlaq kremli

1250 01

parlaq ağ

1250 03

Donuq Ağ

1250 27

«antrasit»

1250 28

«alümin»

1250 26

Tunc

1250 603

Bürünc

1250 604

Xrom

1250 605

Texniki xüsusiyyətləri


Təchizat gərginlikli

26 V ± 2 V daimi cərəyan (şində gərginlik)

temperatur intervalında

5°С - +50°С

əlaqə

2 vintli sıxac ikiməftilli şin altına, 2 vintli sıxac mərtəbənin çağırış düyməsinin qoşulması üçün

Ölçülər

Qabaritlər -System 55, E22: (En х Hündürlük х Dərinlik) 55 x 127 x 20 mm Gira F100: (En х Hündürlük х Dərinlik) 70 x 142 x 20 mmDanışıq qurğusu ilə mənzil stansiyası Əlavə quraşdırılan tam funksionallığa malik, tamamlanmış qurğudur. Danışıq qurğusu ilə mənzil stansiyası aşağıdakə xüsusiyyətlərə malikdir:

 • Danışıq qurğusu ilə mənzil stansiyası tam olaraq işə hazırdır, bu da sürətli quraşdırmanı və tikinti tullantılarını istisna edir.
 • Dizayn fərqliliyi müxtəlif seriyaların quraşdırma çərçivələrinə inteqrasiya yolu ilə əldə olunur, bu da domofon sistemi və elektrik quraşdırma məmulatları üçün vahid, harmoniyalı görünüş yaradır.
 • İstər çərçivəli, istərsə də çərçivəsiz montaj mümkündür. Çərçivəli montaj zamanı arakəsməsiz iki yerli quraşdırma çərçivəsindən istifadə etmək lazımdır.
 • Qeyd: gizli montaj edilən 58 mm-lik standart qutuya quraşdırma zamanı quraşdırma çərçivəsindən mütləq istifadə etmək lazımdır.
 • Əsasın çıxarılma imkanı ilə yüngül quraşdırma.
 • Mənzil stansiyasının və quraşdırma çərçivəsinin təmir işləri zaman asan sökülməsi.
 • Divara və gizli montaj qutusuna quraşdırmaq üçün instalyasiya dəlikləri.
 • Audiosiqnalın ötürülməsi və mənzil stansiyasının elektrik təchizatı qütbün dəyişilməsindən və qısa qapanmadan müdafiə ilə iki məftilli şin vsitəsilə həyata keçirilir.
 • 3 mənzil stansiyasının parallel qoşulması mümkündür.
 • Sadə quraşdırma və sazlama sayəsində bir insan tərəfindən istismar etmək imkanı
 • Qapı zəngləri, mərtəbə siqnalları və ya daxili çağırış siqnalları üçün müxtəlif növ səs çalarları.
 • Çağırış siqnalı üçün 5 müxtəlif melodiya, müxtəılif çağırış klavişlərinə müxtəlif melodiyalar qoyula bilər.
 • Vəziyyətin indikasiyası üçün quraşdırılmış işıq-diodlarla idarəetmə düymələri
 • Sərbəst danışığın t. н. funksiyası (səslərin və əks-sədanın aradan qaldırılması ilə səsli dupleks əlaqə)
 • Güclü fon səsi olan zaman və səsli birləşmə zamanı səs-küyün azaldılması funksiyası.
 • Səsli çağırış siqnalının söndürülməsi
 • Mənzil stansiyaları 70 qurğusu olan domofon sistemlərinə daxil oluna bilər (məsələn, 1 quraşdırılan səs gücləndiricisi, quraşdırılan səs gücləndiricisi üçün 5 genişləndirmə modulu, danışıq qurğusu ilə 68 əlavə quraşdırılan mənzil stansiyası).

Əlavə quraşdırılan mənzil stansiyasının idarəetmə düymələri aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

 • İşığın yandırılması/söndürülməsi və ya 1289 00 rele icra qurğusu ilə əlaqədar olan digər funksiyaların yerinə yetirilməsi.
 • Qapının elektrik qıfılının idarə olunması
 • Çağırış melodiyasının seçimi
 • Çağırışın səs siqnalının işə salınması/söndürülməsi
 • Daxil olan zəngin qəbulu
 • Danışıq funksiyasının aktivləşdirilməsi
 • Danışıq zamanı çağırışın siqnalının səsinin tənzimlənməsi


Geri bölməsində