Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, info@smartech.az

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
E22 telefon dəstəyi ilə mənzil stansiyası


Spesifikasiya

Maddə nömrəsi

Polad

1281 20

Alümin

1281 203

Parlaq ağ

1281 03

Texniki xüsusiyyətləri


Təchizat gərginlikli

26 V ± 2 V daimi cərəyan (gərginlik şində)

temperatur intervalında

5°С - +50°С

Bus terminal nəzarətçi

2 vintli sıxac ikiməftilli şin altına, 2 vintli sıxac mərtəbənin çağırış düyməsinin qoşulması üçün, sistem şininin qoşulması üçün 2 şteker yeri, videokameranın qoşulması üçün 1 şteker yeri.

Daxil üçün bağlayıcı telefon əlaqə

Sistem şininin qoşulması üçün 1 şteker yeri, telefon dəstəyinin qoşulması üçün 1 şteker yeri.


Qeyri adi şəkildə hazırlanmış nəfis dizayn: Gira videoterminalı böyük rəngli TFT-displey və danışıq qurğusu olan mənzil stansiyasıdır.


Telefon dəstəyi ilə Standart mənzil stansiyası aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:

 • Gizli montaj edilə 58 mm-lik standart qutulara quraşdırma
 • Dizayn fərqliliyi
 • Установка в стандаpтные 58-mm монтажные коpобки скpытого монтажа.
 • Dizayn fərqliliyi müxtəlif seriyaların quraşdırma çərçivələrinə inteqrasiya yolu ilə əldə olunur, bu da domofon sistemi və elektrik quraşdırma məmulatları üçün vahid, harmoniyalı görünüş yaradır
 • Siqnalın ötürülməsi və audio- və video- komponentlərin enerji təchizatı qütbün dəyişilməsindən və qısa qapanmadan müdafiəsi olan 2 məftilli şin vasitəsilə həyata keçirilir.
 • Modullu struktur quraşdırmada və yeni komponentlərin əlavə olunmasında sadəliyi təmin edir (məsələn: mənzil stansiyalarının əlavə çağırış seksiyaları, rəngli TFT-displey və sair).
 • 3 mənzil stansiyasının parallel qoşulması mümkündür.
 • Sadə quraşdırma və sazlama sayəsində bir insan tərəfindən istismar etmək imkanı
 • Qapı zəngləri, mərtəbə siqnalları və ya daxili çağırış siqnalları üçün müxtəlif növ səs çalarları.
 • 2 mənzil stansiyasından artıq stansiyalar mövcud olan halda evin daxilində danışıqların pulsuz həyata keçirilməsi.
 • Səsin söndürülməsi
 • Telefon dəstəyini qaldırmaqla daxil olan zəngin qəbul edilməsi
 • Dəstəyi yerinə qaytaran zaman birləşmənin başa çatdırılması
 • Dəstəyin birləşdirici şnuru şteker yerləri vasitəsilə qoşulur.
 • Bu cür mənzil stansiyaları vasitəsilə 30 abunəçini daxil edən domofon sistemini təşkil etmək olar.
 • Telefon dəstəyi ilə mənzil stansiyasının idarə edici sensorlu elektrik açarı aşağıda qeyd olunan funksiyaların yerinə yetirilməsini idarə edir:
 • İşığın yandırılması/söndürülməsi və ya 1289 00 rele icra qurğusu ilə əlaqədar olan digər funksiyaların yerinə yetirilməsi.
 • Qapının elektrik qıfılının idarə olunması
 • Çağırış siqnalının səsinin tənzimlənməsi


Geri bölməsində