Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, info@smartech.az

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
Danışıq qurğğusu və 1 klavişli çağırış seksiyası ilə gizli montaj edilən qapı stansiyası


Spesifikasiya

Maddə nömrəsi

1260 66

«antrasit»

1260 67

«alümin»

1260 65

Texniki xüsusiyyətləri


Təchizat gərginlikli

26 V ± 2 V daimi cərəyan (gərginlik şində)

temperatur intervalında

25 °С - +70°С

müdafiə dərəcəsi

IP 44

Etiketleme üçün kağız ölçüsü

En х Hündürlük 62 х 62 mm

Bus terminal nəzarətçi

Şin nəzarət mexanizminin sıxacları – 2 vintli sıxac ikiməftilli şin altına, 2 vintli sıxac əlavə elektrik enerjisinin ötürülməsi üçün, 2 binar giriş (vintli sıxaclar) 2 şteker yeri sistem şininin qoşulması üçün, 1şteker yeri videokameranın qoşulması üçün.

Daxil üçün bağlayıcı telefon əlaqə

2 şteker yeri sistem şininin qoşulması üçün.Gizli montaj edilən qapı stansiyası aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:

 • 58 mm-lik gizli montaj qutusuna quraşdırma
 • TX_44 seriyalı quraşdırma çərçivələrinə montaj edilə bilər
 • Modul strukturu quraşdırmada asanlığı və yeni komponentlərin əlavə olunması imkanını təmin edir, məsələn, əlavə çağırış klavişləri, informasiya modulu, rəngli videokamera.
 • Audiosiqnalın ötürülməsi və audio- və videokomponentlərin elektrik təchizatı qütbün dəyişilməsindən və qısa qapanmadan müdafiə ilə iki məftilli şin vsitəsilə həyata keçirilir.
 • Sadə quraşdırma və tənzimləmə sayəsində bir insan tərəfindən istismara daxil etmə imkanı
 • əlverişsiz hava şəraitində işləyən səs gücləndiriisi.
 • Yüksək keyfiyyətli elektron mikrofon
 • Sərbəst danışıq üçün т.н. funksiyası (dəstəyi istifadə etmədən səsli dupleks əlavə, səs və əks-səda aradan qaldırılmaqla)
 • Müntəzəm, aydın işıqlandırmanı təmin edən işıq-diodları vasitəsilə klavişlərin işıqlandırılması,
 • Çağırış düyməsini basan zaman səsli təsdiqləmə siqnalı
 • Səsin tənzimlənməsi imkanı
 • Çağırış klavişinin zərbəyə davamlı plastmasdan hazırlanmış sudan qorunan əlavəsi.
 • Çağırış klavişində yazılanır daxil edilməsi üçün vərəqə alətləri tətbiq etmədən və çərçivəni çıxarmadan dəyişdirilir.
 • Yazıların peşəkar daxil edilməsi Gira firmasının markalaması olan xüsusi PT vasitəsilə həyata keçirilir.
 • Bu stansiyanın əsasında 30 abunəçini daxil edən domofon sistemini yaratmaq olar.


Geri bölməsində