Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, info@smartech.az

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
2 yerli Polad qapı stansiyası


Spesifikasiya

Maddə nömrəsi

Polad

2502 20

Texniki xüsusiyyətləri


Təchizat gərginlikli

26 V ± 2 V daimi cərəyan (gərginlik şində)

temperatur intervalında

25 °С - +70°С

əlaqə

2 vintli sıxac ikiməftilli şin altına, 2 vintli sıxac əlavə elektrik enerjisinin ötürülməsi üçün, 2 şteker yeri sistem şininin qoşulması üçün

müdafiə dərəcəsi

IP 44

1-dəstə

1-klavişli En x Hündürlük 160 х 218 mm (fasad paneli) En x Hündürlük x Dərinlik140 x 198 x 40 mm (gizli montajın quraşdırma korpusu)

2-dəstə

En x Hündürlük 160 х 218 mm (fasad paneli) En x Hündürlük x Dərinlik140 x 198 x 40 mm (gizli montajın quraşdırma korpusu)

3-key

En x Hündürlük 160 х 218 mm (fasad paneli) En x Hündürlük x Dərinlik140 x 198 x 40 mm (gizli montajın quraşdırma korpusu)

4-key

En x Hündürlük 160 х 285 mm (fasad paneli) En x Hündürlük x Dərinlik140 x 265 x 40 mm (gizli montajın quraşdırma korpusu)

6-key

En x Hündürlük 160 х 285 mm (fasad paneli) En x Hündürlük x Dərinlik140 x 265 x 40 mm (gizli montajın quraşdırma korpusu)

9-key

En x Hündürlük 160 х 352 mm (fasad paneli) En x Hündürlük x Dərinlik140 x 332 x 40 mm (gizli montajın quraşdırma korpusu)

№ 10.

En x Hündürlük 270 х 285 mm (fasad paneli) En x Hündürlük x Dərinlik250 x 265 x 40 mm (gizli montajın quraşdırma korpusu)

№ 12.

En x Hündürlük 270 х 285 mm (fasad paneli) En x Hündürlük x Dərinlik250 x 265 x 40 mm (gizli montajın quraşdırma korpusu)

Etiketleme üçün kağız ölçüsü

En x Hündürlük 62 х 18 mmGira Polad qapı stansiyası tamamlanmış qurğudur, vandallığa qarşı yüksək davamlılığa malikdir. İstər xüsusi evlərdə, istərsə də böyük binalarda tətbiq edilə bilər.

Gira Polad qapı stansiyası aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir.

 • 3 mm-lik, cilalanmış fasad paneli
 • Nirosta V2A yüksək keyfiyyətli poladdan 3 mm-lik, cilalanmış fasad paneli. Bu cür hazırlanma paneli əlverişsiz hava şəraitindən qoruyur və vandallıq aktlarından müdafiə edir.
 • Vintlərdən istifadə etmədən quraşdırılır. Sökmə təchizat dəstinə daxil olan xüsusi alət vasitəsilə həyata keçirilir.
 • Gizli montajın quraşdırma korpusunun dərinliyi 40 mm.
 • Montaj korpusu betona bərkitmək üçün ankerlərə və məftillərin çəkilməsi üçün borulara malikdir.
 • Səs gücləndiricisinin və mikrofonun xüsusi konstruksiyası onları vandallıq aktlarından və suyun sızmasından qoruyur. Bundan əlavə, konstruksiya səs gücləndiricisini və mikrofonu iti əşyalarla deşmədən qoruyur.
 • Sərbəst danışıq üçün т.н. funksiyası (dəstəyi istifadə etmədən səsli dupleks əlavə, səs və əks-səda aradan qaldırılmaqla)
 • Səsin tənzimlənməsi imkanı
 • Yüksək keyfiyyətli poladdan hazırlanmış klavişlər. Klavişlər fasad panelinə salınmışdır və basılan zaman bərabər hərəkət edirlər.
 • Müntəzəm, aydın işıqlandırmanı təmin edən ağ işıq-diodları vasitəsilə klavişlərin işıqlandırılması,
 • Çağırış düyməsini basan zaman səsli təsdiqləmə siqnalı (lazım olan halda səs söndürülür)
 • Yazı üçün sahə heç bir texniki xidmət tələb etmir və ağ rəngli işıq-diodları vasitəsilə işıqlandırılır.
 • Yazı üçün sahə fasad panelinə salınmışdır 5 mm şüşədən əlavəyə malikdir, şüşə möhkəmdir, oda və cızıqların yaranmasına qarşı dayanıqlıdır. Şüşə yazıların daxil edilməsi üçün vərəqələri vandallıq aktarından, məsələn, zərbələrdən, oddan, cızılmadan və sair qoruyur. Şüşənin üzərindən çirk asanlıqla təmizlənir.
 • Qeydlərin daxil edilməsi üçün vərəqələr asanlıqla, Polad qapı stansiyasını sökmədən çıxarılır. Qeydlərin daxil edilməsi üçün vərəqələrin dəyişdirilməsi müxanizmləri icazəsiz müdaxilədən qorunmuşduryazı üçün sahə suyun sızmasından qorunmuşdur.
 • Polad qapı stansiyası tam şəkildə qoşulmaya hazırdır, bu da onu böyük obyektlərdə genişləndirmə modulu qismində istifadə etmək imkanını verir. Polad qapı stansiyasının qoşulması üçün 2 məftilli Gira şininin çəkilməsi kifayət edir.
 • Montaj korpusuna asan quraşdırma.
 • Sadə quraşdırma və tənzimləmə sayəsində bir insan tərəfindən istismara daxil etmə imkanı
 • Fasad paneli ilə miontaj korpusu arasında rezin sıxlaşdırıcı aralıq.
 • Montaj korpusunun divar qalınlığına asanlıqla quraşdırılması
 • Yazıların peşəkar daxil edilməsi Gira firmasının markalaması olan xüsusi PT vasitəsilə həyata keçirilir.


Geri bölməsində