Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, info@smartech.az

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
Elektron kodlu qıfıl


Spesifikasiya

Maddə nömrəsi

2606 66

«antrasit»

2606 67

«alümin»

2606 65

Texniki xüsusiyyətləri


müdafiə dərəcəsi

IP 20 (TX_44 = IP 44)

Təchizat gərginlikli

24 V±10% daimi gərginlik (əlavə enerji mənbəyi 1296 00)

temperatur intervalında

-20°С - +55°С

Breakdown gərginlikli

16 кВ


Elektron kodlu qıfıl - məsafədən idarəetmə əsasında qəbul/ötürmə texnologiyasından istifadə edən nəzarət qurğusudur.


Elektron kod açarı — kontaktsız idarəetmə əsasında qəbul/ötürmə texnologiyasını istifadə edən müdaxiləyə nəzarət qurğusudur.

Elektron kod açarı məsafədən idarəetmə texnologiyası əsasında müdaxiləyə nəzarət sistemi kimi.

Elektron kod açarı aşağıdakı funksiyalara malikdir:

 • 58 mm-lik gizli montaj qutusuna quraşdırma.
 • Kontaktsız və bununla da, köhnəlməyən məsafədən idarəetmə texnologiyası əsasında yeni nəsil müdaxiləyə nəzarət qurğusudur (Növü. Təsir məsafəsi 1,5 m, ətrafda yaxınlaşdırma zamanı metal əşyalar olmadan)
 • Qapının açılmasını aktivləşdirmək üçün fəal hərəkətlər tələb olunmur. 2609 00 aktiv elektron açarı cibinizdə qala bilər, yaxınlaşma zamanı qapının açılma funksiyası avtomatik aktivləşir.
 • əlavə olaraq elektron kod açarına HITAG 2 standartlı passiv məsafədən idarəetmə texnologiyası inteqrasiya olunmuşdur, təsir məsafəsi təxmini olaraq 6 sm (təsir məsafəsinin göstərişi çek kartının formatında buraxılışlar üçün).
 • 250-dən artıq aktiv və passiv elektron açarlarının yaddaşda saxlanılması (HITAG 2 standartına uyğun olaraq). Hər bir aktiv eektron açarı və hər bir passiv elektron kart-açarı xüsusi koda malikdirlər, bu səbəbdən də təkrarolunmazdırlar.
 • Fərdi qurğu və ya Gira domofon sistemi ilə kombinasiyada icazəsi olan şəxslər üçün qapı açarının aktivləşməsi təmin olunur.
 • Gizli montaj taxmasında mövcud olan potensialsız rele kontaktları funksiya dəyişdirmələri üçün istifadə olunur, məsələn, şəxsi elektrik təchizatı ilə qapı açarı üçün (məsələn, adi zəng transformatoru).
 • Qurğuda bilavasitə konfiqurasiya yolu ilə istismara daxil etmək mümkündür – elektron kod açarı kompyütersiz və ya proqramlaşdırmaq üçün proqram təminatı olmadan istismara daxil edilir.
 • Gira TX_44 və System 55 dizayner platformalarına inteqrasiya sayəsində dizayn variantlarının müxtəlifliyi. Adapter çərçivəsi vasitəsilə F100 və Polad Seriya 20, SEriya 21 də inteqrasiya mümkündür.
 • Elektron kod qıfılı və elektron açarlar ağır hava şəraitində də etibarlı işləyir.
 • Proqarmlaşdırma və xidmət prosesində vizual siqnalizasiya üçün iki rəngli işıq-diod indikatoru.
 • Səs siqnalı vasitəsilə akustik siqnalizasiya
 • Hər bir obyekt üçün mütləq şəkildə proqramlaşdırılmış kart tələb olunur.
 • Hər iki inteqrasiya olunmuş dəyişilən rele üçün aşağıdakı funksiyalar müəyyən olunmuşdur:
 1. Uzaq zona relesi: əgər proqramlaşdırılmış aktiv 2609 00 elekton açarı elektron kod qıfılının qeydiyyat zonasına daxil olursa (növ: ətrafda metallar olmadan və ümumi yaxınlaşdırma zamanı məsafə 1,5 m) müəyyən olunmuş vaxt üçün uzaq zona relesi aktivləşir (məsələn, xarici işıqlanmanın yandırılması/söndürülməsi üçün).
 2. Yaxın zona relesi: əgər proqramlaşdırılmış aktiv 2609 00 elekton açarıvə ya passiv 2611 00 elektron kart-açarı elektron kod qıfılına 6 sm məsayə yaxınlaşdırılırsa, müəyyən olunmuş vaxt üçün yaxın zona relesi aktivləşir (məsələn, xarici işıqlanmanın yandırılması/söndürülməsi üçün).

Göstəriş: ətrafda metallar mövcud olan halda elektron kod açarının istifadəsi zaman uzaq zonada tipik təsir məsafəsi istifadə yerindən asılı olaraq əhəmiyyətli şəkildə azalır (energetik dayaqlarda istifadə: növ 0,9 m, Profil 55 istifadə: növ 0,6 m). Elektron kod açarının aktivləşməsi və aktivsizləşməsi üçün siqnal girişi , məsələn, induktiv düyünlərlə birgə.

TKS-IP şlüzu vasitəsilə Keyless In qurğularını Gira HomeServer qoşmaq olar. Bunun nəticəsində əqli əlaqələri həyata keçirmək olar. Beləliklə də çox asanlıqla müvəqqəti və ya birdəfəlik giriş icazələrini vermək olar. Müdaxilə hüquqlarını daxil etməklə, bütün məlumatları mərkəzləşdirmək və Gira HomeServer vasitəsilə idarə etmək olar. Bu funksiya genişləndirmələri üçün 03 indeksindən Keyless In qurğuları və 2.6 veriyasından HomeServer Experte tələb olunur.

Girişlər və çıxışlar:

 • Siqnal girişi
 • Kommutasiya kontaktı: potensialsız dəyişdirici kontaktlı 2 rele, yol verilən yükləmə 24 V / 1,6 А AC/DC.
 • 2 elektrik enerjisi təchizatı üçün yer.
 • Gira domofon sisteminin sistem şininə qoşulmaq üçün adapter kabeli.


Geri bölməsində