Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, info@smartech.az

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
Rəqəmsal kodlu qıfıl


Spesifikasiya

Maddə nömrəsi

2605 66

«antrasit»

2605 67

«antrasit»

2605 67

Texniki xüsusiyyətləri


müdafiə dərəcəsi

IP 20 (TX_44 = IP 44)

Təchizat gərginlikli

± 10% daimi cərəyan (enerji mənbəyi 1296 00) və ya 26 V ± 2 V daimi cərəyan (domofon sisteminin şininin gərginliyi)

temperatur intervalında

20°С - +70°С

Breakdown gərginlikli

16 кV


Xüsusi texnologiya tətbiqi qurğu ilə fiziki kontakt zəruriliyini aradan qaldırır. Bununla da, klaviaturanın köhnəlməsinin qarşısı alınır.


Həcmli texnologiya tətbiq olunmuşdur ki, o, qurğu ilə fiziki kontakt zərurətini istisna edir, o cümlədən, klaviaturanın köhnəlməsini.

Rəqəmsal kod açarı həcmli və bu səbəbdən köhnəlməyən düymə sahəsi bazasında müdaxiləyə nəzarət sistemi qismində.

Rəqəmsal kod açarı aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:

 • 58 mm-lik gizli montaj qutusuna quraşdırma.
 • Düymələrin həcmi sahəsi: kodu daxil etmək üçün yüngüldən düymələrə yaxınlaşmaq və ya toxunmaq kifayətdir.
 • Fərdi qurğu qismində və ya Gira domofon sistemi ilə kombinasiyada icazəsi olan şəxslər üçün qapı açarının komfortlu aktivləşməsi, həmçinin, bir neçə mənzilli binada qapı zəngi sistemi təmin olunur.
 • Gizli montaj taxmasında mövcud olan potensialsız rele kontaktları funksiya dəyişdirmələri üçün istifadə olunur, məsələn, şəxsi elektrik təchizatı ilə qapı açarı üçün (məsələn, adi zəng transformatoru).
 • Səhv kod yığıldıqda xüsusi “C” silmə düyməsi.
 • Xüsusi “Açar” düyməsi. Qeyri düzgün kod yığılan halda düymə basılan zaman bilavasitə qapının açılması baş verir.
 • Xüsusi “Zınqırov” düyməsi.böyük obyektlərdə mənzil stansiyalarının məqsədyönlü seçimi.
 • Xüsusi “F” düyməsi. Gira domofon sisteminin 1211 00, 1289 00 icraedici rele-qurğuları ilə birgə , bununla da dəyişmə funksiyaları mümkündür.
 • Qurğuda bilavasitə konfiqurasiya yolu ilə istismara daxil etmək mümkündür – elektron kod açarı kompyütersiz və ya proqramlaşdırmaq üçün proqram təminatı olmadan istismara daxil edilir.
 • Rəqəmlərin və xüsusi simvolların həmcins göy rəngli işıq-diod işıqlandırılması.
 • Gira TX_44 və System 55 dizayner platformalarına inteqrasiya sayəsində dizayn variantlarının müxtəlifliyi. Adapter çərçivəsi vasitəsilə F100 və Polad Seriya 20, SEriya 21 də inteqrasiya mümkündür.
 • Administratorun PİN-nömrəsinin itirildiyi halda əlavə olunan möhürlənmiş kartda əsas PİN – nömrə təqdim olunur.
 • Rəqəmsal kod açarında 255 kod saxlanıla bilər.
 • 32 rəqəmli kodların istifadəsi mümkündür.
 • Düymənin basıldığı zaman akustik kvitasiya
 • Proqarmlaşdırma və xidmət prosesində vizual siqnalizasiya üçün iki rəngli işıq-diod indikatoru.
 • Klaviaturanın taxmasının icazəsiz çıxarılması zaman icazəsiz müdaxilənin müəyyən olunması kimi xəbərdaredici səs siqnalı. Gira domofon sistemi ilə birlikdə icraedici rele qurğusu vasitəsilə icazəsiz hərəkət sxemini reallaşdırmaq olar.
 • Hər iki inteqrasiya edən dəyişdirici rele üçün iki müxtəlif kod təyin oluna bilər: 1 – qapının açılması kodu, 2 – xarici işıqlanmanın yandırılması/söndürülməsi.
 • TKS-IP şlüzu vasitəsilə Keyless In Gira HomeServer qoşmaq olar. Bunun nəticəsindən

Bunun nəticəsində əqli əlaqələri həyata keçirmək olar. Beləliklə də çox asanlıqla müvəqqəti və ya birdəfəlik giriş icazələrini vermək olar. Müdaxilə hüquqlarını daxil etməklə, bütün məlumatları mərkəzləşdirmək və Gira HomeServer vasitəsilə idarə etmək olar. Bu funksiya genişləndirmələri üçün 03 indeksindən Keyless In qurğuları və 2.6 veriyasından HomeServer Experte tələb olunur.

Girişlər və çıxışlar:

 • Siqnal girişi
 • Kommutasiya kontaktı: potensialsız dəyişdirici kontaktlı 2 rele, yol verilən yükləmə 24 V / 1,6 А AC/DC.
 • 2 elektrik enerjisi təchizatı üçün yer.
 • Gira domofon sisteminin sistem şininin giriş yerləri.


Geri bölməsində