Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, info@smartech.az

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
Fingerprint biometrik açarı


Spesifikasiya

Maddə nömrəsi

2607 66

«antrasit»

2607 67

«alümin»

2607 65

Texniki xüsusiyyətləri


müdafiə dərəcəsi

IP 20 (TX_44 = IP 44)

Təchizat gərginlikli

24 V ± 10% daimi cərəyan (enerji mənbəyi 1296 00) və ya 26 V ± 2 V daimi cərəyan (domofon sisteminin şininin gərginliyi)

temperatur intervalında

20°С - +70°СBiometrik kod açarı yeni nəsil sətin skaner edilməsi texnologiyası əsasında müdaxiləyə peşəkar biometrik nəzarət sistemi kimi.

Biometrik kod açarı aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:

 • Yeni nəsil biometrik kod açarı texnologiyası: Gira biometrik kod açarında dərinin alt qatı yüksək sıxlıqla skaner edilir. Bunun sayəsində yüksək tanıma səviyyəsi və icazəsiz müdaxilədən müdafiə təmin olunur.
 • İnsan barmağının biometrik əlamətləri əsasında müdaxiləyə nəzarət sistemi. Canlı insan barmağının nadir səciyyəvi xüsusiyyətlərinin analizi həyata keçirilir.
 • 58 mm-lik gizli montaj qutusuna quraşdırma
 • Fərdi qurğu qismində və ya Gira domofon sistemi ilə kombinasiyada icazəsi olan şəxslər üçün qapı açarının komfortlu aktivləşməsi, həmçinin, bir neçə mənzilli binada qapı zəngi sistemi təmin olunur.
 • Gizli montaj taxmasında mövcud olan potensialsız rele kontaktları funksiya dəyişdirmələri üçün istifadə olunur, məsələn, şəxsi elektrik təchizatı ilə qapı açarı üçün (məsələn, adi zəng transformatoru).
 • Gira TX_44 və System 55 dizayner platformalarına inteqrasiya sayəsində dizayn variantlarının müxtəlifliyi. Adapter çərçivəsi vasitəsilə F100 və Polad Seriya 20, SEriya 21 də inteqrasiya mümkündür.
 • Qurğuda bilavasitə konfiqurasiya yolu ilə istismara daxil etmək mümkündür – biometrik kod açarı kompyütersiz və ya proqramlaşdırmaq üçün proqram təminatı olmadan istismara daxil edilir.
 • Canlı barmağın tanınması
 • Biometrik kod açarının yaddaşında 50 barmağa qədr saxlamaq olar barmaqların dəqiq tanınması, məsələn, bağ sahəsində zədələnmiş barmaqların (dərinin yalnız üst qatı zədələnən halda).
 • Barmaq izinin rəqəmləşdirilmiş məlumatları yalnız Gira biometrik kod açarı tərəfindən tanına bilər. Kodlama metodu sayəsində barmaq izinin rekonstruksiyası istisna olunmuşdur. Bununla da icazəsiz müdaxilə istisna olunur və məlumatların qorunması təmin olunur.
 • Gira biometrik kod açarının sensorları xüsusi proqram məntiqinə malikdir ki, o, daim barmaqları yoxlamaq və zəruri nəzarət parametrlərini yenidən yaddaşda saxlamaq imkanını verir. Xüsusilə də bu uşaq barmaqları yoxlanılan zaman əhəmiyyətlidir, çünki onlar zamanla dəyişilir və açar ilə uyğunlaşdırılmalıdırlar.
 • Göztəriş: Uşaq barmaqları adətən yalnız 6 yaşdan sonra etibarlı şəkildə tanına bilər.
 • Barmağın sıfır oxuna nisbətdə hər tərəfə 15 dərəcə bucaqda yaxınlaşdırılması tanınınr və korreksiya edilir.
 • Barmağı yaxınlaşdırandan sonra icazənin verilməsinə qədər sürətli reaksiya vaxtı:
 • 30 saxlanılmış barmağa qədər 1 s.
 • 50 saxlanılmış barmağa qədər 3 s.
 • Barmağın yaxınlaşırılması zaman səmtləşmə üçün biometrik kod açarının səthinin gecə dizaynı həmcins işıqlandırma ağ işıq-diod vasitəsilə həyata keçirilir.
 • Üçrəngli işıq-diod indikatoru
 • Administratorun barmağı istifadə olunmayan halda əlavə olunan möhürlənmiş kartda əsas PİN – nömrə təqdim olunur. Yaxınlaşdırılan təhlükəsizlik kartı vasitəsilə qurğunun zavod parametlərini qaytarmaq olar.
 • İstifadəçi və ya xusta üçün akustik siqnalizasiya məqsədilə səsli kvitasiya siqnalı
 • Biometrik kod açarının taxmasının icazəsiz çıxarılması zaman icazəsiz müdaxilənin müəyyən olunması kimi xəbərdaredici səs siqnalı. Gira domofon sistemi ilə birlikdə icraedici rele qurğusu vasitəsilə icazəsiz hərəkət sxemini reallaşdırmaq olar.
 • Hər iki inteqrasiya edən dəyişdirici rele üçün iki müxtəlif barmaqlar təyin oluna bilər: baş barmaq - qapının açılması kodu, işarət barmağı – xarici işıqlanmanın yandırılması/söndürülməsi.
 • TKS-IP şlüzu vasitəsilə Keyless In Gira HomeServer qoşmaq olar. Bunun nəticəsindən

Bunun nəticəsində əqli əlaqələri həyata keçirmək olar. Beləliklə də çox asanlıqla müvəqqəti və ya birdəfəlik giriş icazələrini vermək olar. Müdaxilə hüquqlarını daxil etməklə, bütün məlumatları mərkəzləşdirmək və Gira HomeServer vasitəsilə idarə etmək olar. Bu funksiya genişləndirmələri üçün 03 indeksindən Keyless In qurğuları və 2.6 veriyasından HomeServer Experte tələb olunur.

Girişlər və çıxışlar:

 • Siqnal girişi
 • Kommutasiya kontaktı: potensialsız dəyişdirici kontaktlı 2 rele, yol verilən yükləmə 24 V / 1,6 А AC/DC.
 • 2 elektrik enerjisi təchizatı üçün yer.
 • Gira domofon sisteminin sistem şininin giriş yerləri.


Geri bölməsində