Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, info@smartech.az

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
Audioodomofonun enerji mənbəyi


Spesifikasiya

Maddə nömrəsi

REG-növlü

1287 00

Texniki xüsusiyyətləri


müdafiə dərəcəsi

IP 20

Təchizat gərginlikli

230 V ~, 50 Hts

temperatur intervalında

5°С - +45°С

Ölçülər

REG-növlü, 6 TE

çıxış gərginlikli

26 VВ ±2 V daimi cərəyan (SELV)

En çıxış cari

160 mА (daimi yükləmə) 550 mА (pik yükləmə, 5 s artıq olmamaqla).

Bolt terminallar

от 0,6 mm до 2,5 mm²

Qapı açacağı Exit

12 V ~, 1,6 А/ Işı salmanın nisbi davamiyyəti 25 %

çıxış relay

30 V daimi/dəyişkən cərəyan, 2 А

Teller ümumi uzunluğu

700 m qədər.

Uzaq stansiyası güc mənbəyindən Bus uzunluğu

300 m qədər kabelin kəsiyi ø 0,8 mm olmaqla, 170 m qədər kabelin kəsiyi ø 0,6 mm olmaqla.Gira domofon şininin audiokomponentləri üçün enerji mənbəyi.

Audiokomponentlər üçün enerji mənbəynin xüsusiyyətləri:

  • Qeyri düzgün qütblüyü və qısa qapanmanı istisna edən enerji təchizatı.
  • İş vaxtı özünə qayıtma ilə qısa qapanmadan və həddindən artıq yükləmədən müdafiə.
  • Sistemin və qapı açarının proqramlaşdırılması üçün düymələr.
  • İşıq-diod indikatorları "iş", "yüklənmə", "sistemin proqramlaşdırılması" və "qapı açarının proqramlaşdırılması".
  • Adi qapı açarının enerji təchizatı üçün 12 V AC (1 - 10 s) çıxış. (maksimal istifadə olunan cərəyan 1,1 A/ED 25%).
  • TKS-TK 1290 00 şlüzunun fasiləsiz enerji təchizatı üçün 12 V daimi crəyan.
  • Şəxsi enerji mənbəyi olan qapı açarının keçidi üçün rele çıxışı.
  • Qapı açarının keçid vaxtının 1 - 10 s qədər səlis tənzimlənməsi imkanı.

Audiodomofonun enerji mənbəyi paylaşdırıcı çənbər/dolablarda quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulub. Əgər bu mümkün olmazsa, adi əlavə quraşdırılan paylaşdırıcıdan istifadə etmək lazımdır.

Audiodomofonun enerji mənbəyi vasitəsilə maksimal olaraq 70 abunəçi ilə domofon sistemlərinin yaradılması mümkündür. (məsələn, quraşdırılan səs gücləndiricisi, quraşdırılan səs gücləndiricisi üçün 5 modul genişlənməsi, əlavə quraşdırılan 68 mənzil stansiyası)


Geri bölməsində