Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, info@smartech.az

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
S-Color 4 klavişli sensorlu elektrik açarının qoşulması üçün interfeysli və şin nəzarətçisi ilə KNX/EIB çoxfunksiyalı termostat.


Spesifikasiya

Maddə nömrəsi

2100 40

Boz

2100 42

Qırmızı

2100 43

Göy

2100 46

Qara

2100 47

Texniki xüsusiyyətləri


temperatur intervalında

-5 - +45 °С

Wire uzunluğu giriş / çıxış

5 m qədər

Xarici temperatur sensor tel uzunluğu

50 metrə qədər

müdafiə dərəcəsi

IP 20Məmulatların seriyası: isitmə, kondensasiya, ventilyasiya.

Məmulatların növü: tənzimləyicilər

Gizli quraşdırılan daimi tənzimləyici özündə KNX şin nəzarətçisinin, ayrı-ayrı yerlərdə temperatur tənzimləyicisinin funksiyalarını özündə birləşdirir. Müəyyən olunmuş göstəriciləri və ikili girişi qeyd edir. əlavə şin nəzarətçisi tələb olunmur. İkili girişlərə dörd potensialsız kontakt qoşmaq olar. 1 girişi döşəmədə temperaturun ölçülməsi üçün xarici sensorun qoşulması üçün istifadə etmək olar. İki girişi çıxışlar kimi parametrləmək olar (maks. 0,8 mА).

Tənzimləyicinin funksiyası ayrı otaqda temperaturun tənzimlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Daxili və xarici temeratur sensoru vasitəsilə termik tənzimləyicisi otaqda aktual temperaturu qeydə alır və müəyyən olunmuş temperatur göstəricisindən istifadə etməklə onu idarə edici kəmiyyətə dəyişir.

Tənzimləmə çarxı vasitəsilə müəyyən olunmuş temperatur göstəricisini dəyişmək olar. Mövcudluq düyməsi komfortlu rejimlə gözləmə rejimi arasında keçid üçün nəzərdə tutulmuşdur. Aktual vəziyyətlər işıq diodu vasitəsilə daimi termik tənzimləyicidə göstərilir. Qurğunun layihələndirilməsi və istismara daxil edilməsi üçün ETS3.0d (daha üstün) tövsiyyə olunur. Xarici girişlərin qoşulması zaman elektrik açarın sıxaclar qutusundan istifadə etmək məsləhətdir.

Tənzimləyicilər:

 • 5 iş rejimi: komfort, gözləmə, gecə, donmaya/istiyə qarşı müdafiə, tənzimləyicinin bloklanması (məsələn şeh axını rejimi).
 • İsitmə/soyutma funksiyaları: İsitmə, soyutma, əsas və əlavə isitmə, əsas və əlavə soyutma.
 • Yayılmış isidicilər və soyuducular üçün əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş tənzimləmə parametrləri
 • Tənzimləyicinin söndürülməsi, bloklanması və ya idarə olunması imkanı.
 • Klapanın qorunma funksiyaları: klapan hər 24 saatdan bir açılır.
 • Tənzimləmə növləri: daimi PI-tənzimləmə, dəyişdirici PI-tənzimləmə (ŞİM) və dəyişdirici 2-nöqtəli tənzimləmə (yandırma./söndürmə.)
 • Daxili və ya xarici sensor vasitəsilə temperaturun qeydə alınması (böyük otaqlar üçün orta göstəricinin müəyyən olunması).
 • Girişlər:
 • Girişlərə dəyişdirmə, işığın tənzimlənməsi jalüzlər və göstərici sensorları. Ayrı-ayrı çıxışların bloklanması üçün bloklama obyekti.
 • Şinin gərginliyinin bərpa olunduğu halda hər bir girişin reaksiyasına ayrıca parametrlərin verilməsi imkanı.
 • Teleqramların sayının məhdudlaşdırılması.
 • Keçid funksiyası: hər giriş üçün iki müstəqil obyektlərin keçid funksiyasının aktivləşdirilməsi imkanı, qalxan və enən cəbhə halında komandanın müstəqil tənzimlənməsi imkanı (işə salma/söndürmə, reaksiyanın mövcud olmamğı).
 • İşığın tənzimlənməsi funksiyası: Bir və iki səth vasitəsilə idarəetmə, işığın tənzimlənməsi ilə keçid arasında vaxtln, işığın tənzimlənmə addımının kəmiyyətinin tənzimlənmə imkanı, teleqramın qaytarılma imkanı və STOP teleqramının gndərilməsi.
 • Jalüz funksiyası: qalxan cəbhə halında komandanın sazlanması imkanı (Yuxarı, aşağı, keçid funksiyası olmadan), idarəetmə konsepsiyasına parametrlərin verilməsi imkanı (ADDIM – HƏRƏKƏT – ADDIM VƏ YA HƏRƏKƏT - ADDIM), qısamüddətli və uzunmüddətli iş rejimləri arasında vaxtın müəyyənləşdirilməsi imkanı, plastinlərin hərəkət vaxtının dəyişmə imkanı.
 • İşıq səhnəsinin əlavə qurğusunun funksiyası: ön tərəfin parametrləmə imkanı (qapama kontaktı qismində düymə, açma kontaktı qismində düymə, elektrik açarı)düymənin uzun müddət basılması halında göstərici sensorunun göstəricisinin dəyişdirilməsi imkanı. Işıq səhnəsinin əlavə göstəricisi, saxlama funksiyası ilə və onsuz.
 • Temperatur sensorunun funksiyası: bir kanalın termostat üçün xarici temperatur sensoru qismində istifadə olunması imkanı.
 • Çıxışlar:
 • Maksimum 2 çıxışın müstəqil əvəz olunması.


Geri bölməsində