Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, info@smartech.az

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
elektron qiqrostat 230 V ~


Spesifikasiya

Maddə nömrəsi

parlaq kremli

2265 111

parlaq ağ

2265 112

Texniki xüsusiyyətləri


Təchizat gərginlikli

230 В ~, 50 Гц

tutumu breaking

8 (4) A 1 işçi gərginliyi altında qapama kontaktı (kontakt rele)

temperatur intervalında

0 - +50 °С

düzəliş sıra

20 - 95 %

Yüklemek üçün məftil uzunluğu

100 m qədər

Control dəqiqlik

± 2%

Nisbi rütubət ölçü Dəqiqlik

± 5 %

müdafiə dərəcəsi

IP 20Quraşdırılmış sensorlar vasitəsilə qiqrostat otaqda faktiki rütubəti və temperaturu müyyən edir. Ölçülmüş temperatur üçün optimal rütubət  səviyyəsi  müəyyən olunur. Potensiometr tələb olunan rütubət göstəricisini müəyyən edir. Tələb olunan optimal və faktiki rütubətin nisbətindən asılı olaraq hidrostat idarəedici komanda verir, məsələn, otaqda rütubətin azaldılması üçün ventilyatorun işə salınması komandasını.  

Qiqrostatın instalyasiyası zaman 60% bərabər olan fiksasiya edilmiş tələb olunan  rütubəti müəyyən etmək olar, bu zaman potensiometr tərəfindən müəyyən edilmiş rütubət göstəricisi rədd olunur.
Ventilyatorun uzun müddət işləməsinin qarşısını almaq  üçün ətraf mühitin  ümumi rütubət səviyyəsinin yüksək olduğu halda (məsələn, ildırım zamanı) qiqrostat onun işləmə vaxtına nəzarət edir: əgər 1 saatdan sonra göstərici müəyyən olunmuş həddə qədər azalmazsa, ventilyasiya rejimi 4 satlıq sönür. Bu cür vəziyyətin yaranması barədə işıq-diodun yanması xəbər verir. Klavişi basmaqla rejimdən əl ilə çıxış mümkündür.


Geri bölməsində