Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, info@smartech.az

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
sensorlu elektrik açarı 3 Plus, 2-klavişli, Esprit


Spesifikasiya

Maddə nömrəsi

Parlaq kremli

2042 111

Parlaq ağ

2042 112

Texniki xüsusiyyətləri


temperatur intervalında

5°С - +45°

müdafiə dərəcəsi

IIIXüsusiyyətləri:

 • Fonun işıqlandırılması və geniş əks etdirmə imkanları ilə qrafik displey, məsələn, temperatur, saat, tarix, qza və məlumat bildirişlərinin göstəricilərinin əks olunması.
 • Çoxrəngli işıq-diod vəziyyət indikatoru (qırmızı, yaşıl), ETS PT vasitəsilə tənzimlənir.
 • Hər idarəetmə düyməsi üçün iki işıq-diod vəziyyət indikatoru
 • İş rejiminin iki ağ işıq-diod indikatoru
 • Havanın yerli temperaturunun ölçülməsi üçün quraşdırılmış temperatur sensoru
 • Şin nəzarət mexanizminin üzərinə 3 və ya xarici sensorli şin nəzarət mexanizminin üzərinə quraşdırma
 • 3.0d versiyalı EST PT vasitəsilə layihələndirmə və istismara daxil etmə, yeniləmə A.
 • Vint bərkitməsi vasitəsilə sökməyə qarşı müdafiə
 • Təchizat dəstinə markalama üçün şəffaf vərəqələr daxildir.
 • Markalama elementlərinin yaradılması üzrə Gira xidməti vasitəsilə peşəkar markalama. www.marking.gira.com

Sensorlu elektrik açarın xüsusiyyətləri:

 • Hər klavişin və ya idarəetmə düyməsinin funksiyalarının tənzimlənməsi imkanı
 • Klavişli elektrik açarının funksiyaları: yandırma/söndürmə, işığın tənzimlənməsi, jalüzlərin idarə olunması, göstəricinin müəyyən olunması (1 bayt), göstəricinin müəyyən olunması (2 bayt), işıq səhnələrinin seçimi, 2 kanalın idarə olunması, ventilyatorun əl ilə idarə olunması.
 • Düyməli elektrik açarın funksiyaları: yandırma/söndürmə, işığın tənzimlənməsi, jalüzlərin idarə olunması, göstəricinin müəyyən olunması (1 bayt), göstəricinin müəyyən olunması (2 bayt), işıq səhnələrinin seçimi, 2 kanalın idarə olunması,yardımçı termostat qismində istifadə, isitmə vaxtının seçilməsi və ventilyatorun əl ilə idarə olunması.
 • Əlavə termostat və ya termostatın idarə olunması: iş rejiminin seçilməsi (müəyyən olunmuş iş rejiminin seçilməsi və ya əlavə termostat qismində istifadə zamanı müxtəlif iş rejimlərinin seçilməsi). Otaqda işıqlandırma rejiminin seçilməsi, qurğunun yerinin dəyişdirilməsi.
 • Ayrı-ayrı düymələrin və ya klavişləri idarə olunması
 • Bütün işıq-diod indikatorlarlarının yanıb, sönməsi yolu ilə qəza siqnalizasiyası.
 • Vəziyyətin işıq-diod indikatorunun rəngi (qırmızı, yaşıl, göy) bütün hallar üçün və ya hər konkret hal üçün konfiqurasiya edilir.
 • Şin vasitəsilə mövcud olan funksiyalardan imtina etmə funksiyasını aktivləşdirmək olar ki, o, hər bir işıq-diod indikatorunun əks olunan rəngini və parametrini dəyişmək imkanını verir.
 • İşıq-diod vəziyyət indikatoru “yandırma”, “Söndürmə”, “avtomatik söndürmə” və ya “obyektlər vasitəsilə yandırıb, söndürmə”.
 • İşıq-diod vəziyyət indikatorlarının, işin və displeyin fon işıqlanmasının tənzimlənməsi üçün kommunikasiya obyekti .

Termostatın xüsusiyyətləri:

 • İş rejimləri: «komfort», «gözləmə”, «gecə» və «donmaya/həddindən artıq isinməyə qarşı müdafiə». Hər bir rejim üçün fərdi temperatur göstəricisi müəyyən olunur (isitmə / və ya soyutma üçün).
 • Mövcudluq düyməsi vasitəsilə komfort rejimində işin artırılması
 • Pəncərənin açılması sensorunin və ya donma əleyhinə avtomatik qurğunun siqnalı ilə donma / həddindən artıq isinmə rejimləri arasında keçid.
 • Qurğunun displeyində termostat haqqında informasiyanın əks olunması.
 • Bir və ya iki tənzimləmə konturunun seçimi.
 • Isitmə və ya soyutma rejimində məhsuldarlıq dərəcəsindən asılı olaraq müxtəlif tənzimləmə qanunlarının seçimi mümkündür: Pİ-tənzimləmə (ŞİM vəsitəsilə səlis və ya pilləli) və ya iki mövqeli tənzimləmə (yandırma/söndürmə).
 • Pİ üçün tənzimlənən parametrin və iki mövqeli tənzimləmənin seçim imkanı.
 • Bir daxili və ikidən artıq olmayan xarici temperatur sensorləri vasitəsilə havanın temperaturunu ölçmək imkanı (1 x obyekt, 1 x keçici).
 • əlavə xarici keçici temperatur sensoru 1493 00, məsələn, döşəmədə quraşdırılan döşəmənin elektrik isidilməsi sisteminin sensoru.
 • İsitmə vaxtı 28 dəyişmə anı ilə.

JK displeyin funksiyaları:

 • Söndürülən işıq-diod fon işıqlandırılması ilə qrafik displey
 • Bir və ya iki əks etdirmə zonası
 • Aşaıda qeyd olunan dillərdə mətnin əks olunması: ingilis, holland, Norvec, rus, Polşa. Digər dilləri internet vasitəsilə yükləmək olar.


Geri bölməsində