Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, [email protected]

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
16 А / 250 V~ oxşəkilli torpaqlanma, uşaqlardan müdafiə və piktoqrammalı elektrik lövhəciyi


Spesifikasiya

Maddə nömrəsi

parlaq kremli

0485 111

parlaq ağ

0485 112


Uşaqların təhlükəsizliyinin  və valideynlərin sakitliyinin təmin olunması üçün Gira “uşaqlardan qoruma ilə” elektrik lövhəciklərini təklif edir.  Qoruma effekti ondan ibarətdir ki, xüsusi konstruksiya hesabına  cərəyan daşıyıcı hissələrə toxunmadan yüksək müdafiə səviyyəsi təmin olunur.  Model VDE 0620 standartlarına uyğun olaraq  istehsal  olunmuşdur.


Geri bölməsində