Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, info@smartech.az

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
Enerji sızmasından inteqrasiya olunmuş müdafiə avtomatı, piktoqramma və uşaqlardan qorunma ilə System55 elektrik lövhəciyi


Spesifikasiya

Maddə nömrəsi

0477 40

Boz

0477 42

Qırmızı

0477 43

Göy

0477 46

Qara

0477 47

VDE 0620 uyğun olaraq cərəyan daşıyıcı hissələrə toxunmadan həddindən artıq müdafiə.

Texniki xüsusiyyətləri


temperatur intervalında

25°С - +40°С

Reference voltage

230 V~

test cari

16 А

Cari günah

30 mА

Verilən Terminal tel

1,5 — 2,5 mm²Torpaqlanma və cərəyanın sızmasından inteqrasiya edilmiş müdafiə avtomatı ilə elektrik lövhəciyi (UZO) DIN VDE 0664  uyğun olaraq  torpaqda qəza qapanmasının cərəyanının aşkar edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. UZO gizli quraşdırılan  qutuya 60 mm dərinlikdə quraşdırılır (dərin quraşdırma qutusundan istifadə etmək tövsiyə olunur). Gərginlikdən müstəqil fəaliyyət göstərən stasionar müdafiə qurğusu.

Birləşdirici məftilə torpaqlanması olan əlavə elektrik lövhəciklərini qoşmaq olar  ki, onlar da bu zaman qəza cərəyanından qorunurlar. Vintlə birləşdirmə üçün, təzyiq tutmaları olmadan.

VDE 0620 uyğun olaraq cərəyan daşıyıcı hissələrə toxunmadan həddindən artıq müdafiə.

Uşaqların təhlükəsizliyinin  və valideynlərin sakitliyinin təmin olunması üçün Gira “uşaqlardan qoruma ilə” elektrik lövhəciklərini təklif edir.  Qoruma effekti ondan ibarətdir ki, xüsusi konstruksiya hesabına  cərəyan daşıyıcı hissələrə toxunmadan yüksək müdafiə səviyyəsi təmin olunur.  Model VDE 0620 standartlarına uyğun olaraq  istehsal  olunmuşdur.


Geri bölməsində