Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, info@smartech.az

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
E22


Seriyanın xüsusiyyətləri

Yeni Gira E22 seriyası – müasir elektrik quraşdırma qurğularının geniş çeşididir ki, özündə ənənələri və yenilikləri, qabaqcıl texnologiyaları və yüksək dizayn göstəricilərini cəmləmişdir. Seriyanın məmulatları donuq səthli paslanmayan poladdan, anodlu cilalanmış alümindən və ya mexaniki təsirlərə super dayanıqlı termoplastdan hazırlanmışdır. Bu seriyanın məmulatlarının instalyasiyası iki üsulu nəzərdə tutur: divarla eyni səviyyədə və ya divar səthindən çox kiçik aralıqda. Divar səthində quraşdırma istər kərpic divarlarda, istərsə də gips – beton arakəsmələrdə mümkündür. E22 seriyası - Gira Instabus KNX/EIB sisteminin və Gira domofon sisteminin komponentlərini daxil etməklə 200 növdən artıq qurğu deməkdir.