Azərbaycan, Xətai rayonu, Bakı şəhəri. Sabit Orucov küçəsi, 13
Telefon.: +(99412) 489-01-06; +(99412) 489-01-07, info@smartech.az

smartech improve your life

GİRA şirkətinin .
Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi
Standard 55


Seriyanın xüsusiyyətləri

Seriyanın dizayn həlli yığcam və eleqantdır. Bir qədər qabarıq çərçivə səlis şəkildə klavişin səthinə keçid alır. Bu maksimal ifadəlik verən minimallıqdır. Təbii ki, üslub sadəliyi ənənəsi cihazların funksional imkanlarının azalmasına dəlalət etmir. Bu seriya System 55 struktur hissəsidir ki, onun konsepsiyası vahid şəklə salınmış 55х55 mm ölçüdə olan bütün bəndlərin və taxmaların bir birini əvəz etməsini təmin edir.